[Nhân dân] Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Nông dân Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngày 11-10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Nông dân Việt Nam vì những đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đến dự buổi lễ, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Hội Nông dân Việt Nam các thời kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, giai cấp nông dân luôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng, Nhà nước ta xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh – quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua 90 năm phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, thể hiện rõ nét vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, là tổ chức chính trị – xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Những thành tựu quan trọng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện, nông nghiệp luôn là một trong những trụ đỡ để kinh tế nước ta vượt qua những khó khăn, đặc biệt là thời điểm chịu ảnh hưởng, tác động chưa từng có từ đại dịch Covid-19.

Nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến to lớn, quan trọng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc trong 90 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: những diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực hiện nay mang đến nhiều thời cơ, thuận lợi và cả khó khăn, thách thức đan xen.

Theo đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động nói chung, nông dân nói riêng. Quá trình hội nhập sâu rộng với độ mở cao của nền kinh tế sẽ khiến nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam phải cạnh tranh quyết liệt ngay trên sân nhà.

Các diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh cũng sẽ tạo nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn tới nền nông nghiệp và đời sống nông dân. Do đó, phong trào nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam phải không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước.

Song song với đó, cần tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân; tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp mỗi cán bộ, hội viên, bà con nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, về Đảng, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân, tương ái, khát vọng làm giàu chính đáng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội các cấp; tiếp tục phát động các phong trao thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong nông dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, công tác Hội và phong trào nông dân sẽ tiếp tục có thêm nhiều bước phát triển mới, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa; phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Nông dân Việt Nam vì những đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, đồng chí Thào Xuân Sùng ôn lại chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, nêu rõ: giai cấp nông dân là lực lượng hùng hậu của cách mạng, Hội Nông dân Việt Nam luôn là trung tâm, nòng cốt phong trào nông dân, động lực mạnh mẽ làm nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam lên ngang tầm thời đại.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đến hết tháng 5-2020, cả nước có 5.177 xã, chiếm 58,2% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong xã hội giảm còn 38,1% năm 2018 và thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019.

Bên cạnh đó, hằng năm, có hơn 3,6 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký, trong đó hơn 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hiện, có hơn 12 nghìn doanh nghiệp trực tiếp đầu tư vào nông nghiệp và dự kiến sẽ tăng lên 50 nghìn doanh nghiệp trong 5 năm tới; hơn 15 nghìn hợp tác xã và bốn nghìn trang trại cùng tám triệu hộ nông dân đang xây dựng vùng sản xuất tập trung.

Dịp này, đồng chí Thào Xuân Sùng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 14 cá nhân là hội viên nông dân có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các nông dân tiêu biểu trong triển khai các phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-du-le-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-hoi-nong-dan-viet-nam-619975/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *